Domov Pes poľovný

Oznam

Web vyzla.com pripravuje Martin Mlynár, chovateľská stanica
z Vodného mlyna

Borgia z Panských lesů

Kontakt
Martin Mlynár
Vajnorská 78
831 04 Bratislava

Mobil: +423 908 533 724
e-mail: mmlynar@vyzla.com

 


Najnovšie články

Streda, 27 Október 2010 10:14
Štvrtok, 22 Apríl 2010 01:17
Štvrtok, 20 November 2008 01:00
Štvrtok, 20 November 2008 01:00
Streda, 27 August 2008 01:00

Najčítanejšie články

Vyžla - pes poľovný Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Martin Mlynár   
Sobota, 07 Júl 2007 11:54

Ing. Lotta Blaškovičová

 

Maďarský krátkosrstý aj drôtosrstý stavač patrí podľa začlenenia FCI (Medzinárodnej kynologickej federácie) do skupiny VII - stavače, sekcia 1 - kontinentálne stavače.

 

Typickou vlastnosťou stavača, podľa ktorej má plemeno vlastne aj názov, je vrodený spôsob poľovania: stavač pri hľadaní v poli po zvetrení zveri, najmä pernatej (bažanty, jarabice a pod.) ustrnie v typickej polohe s hlavou napriamenou k zvetrenej zveri, často so zdvihnutou nohou, najčastejšie prednou. Táto poloha sa označuje ako vystavovanie (v angličtine pointing - z toho odvodený anglický názov stavača - pointer). Túto vlohu je potrebné u stavačov výcvikom ďalej prehlbovať.

Aby poľovné vlohy u vyžlí (podobne ako u iných plemien) nezanikli, ale prenášali sa do ďalších generácií, je potrebné do chovu pripúšťať len tie jedince, ktoré tieto vlohy preukázateľne majú. Jednou z podmienok chovnosti pre maďarské stavače v našom klube je preto zloženie Jesenných skúšok stavačov (JSS).

Veľmi užitočné sú pre overovenie vrodených poľovných vlôh tzv. jarné skúšky vlôh stavačov (SVS) . Tieto skúšky sú určené pre mladé psy (vo veku cca 1 roka) a dôraz sa v nich kladie práve na vrodené poľovné vlastnosti mladých psov, ešte veľmi neovplyvnené výcvikom. Tým sa práve môže overiť vhodnosť spojenia chovných psov na základe posúdenia vlôh prenesených na potomstvo. Z tohto pohľadu by bolo veľmi žiadúce, aby sa jarných skúšok vlôh zúčastňovalo čo najviac mladých psov, a to aj v prípade, ak sa ich majitelia v budúcnosti ďalej nemienia venovať poľovnému výcviku. Malo by byť v záujme chovateľov, aby majiteľov nimi odchovaných šteniat motivovali k účasti na jarné skúšky. Veď aj pre nepoľovníka ide o zaujímavú skúsenosť, možnosť stretnúť sa s inými majiteľmi vyžlí, porovnať svoho psa s inými a vyskúšať si „čo v tom psovi vlastne je".

Na jarných skúškach vlôh sa hodnotí predovšetkým chuť psa do práce, čiže jeho snaha hľadať v poli a snažiť sa čuchom nájsť zver. Postupuje sa proti vetru a pes by mal hľadať priečne popred vodiča a snažiť sa nájsť zver, pričom sa pohybuje priestorným cvalom. Nedostatkom je, ak pes neprejavuje záujem o hľadanie, pohybuje sa len v tesnej blízkosti vodiča, neprejavuje dostatok temperamentu a nezaujíma sa o zver a jej čerstvé stopy. Dobre sa hodnotí, ak pes aktívne prehľadáva pole pred vodičom, pričom zabieha dostatočne ďaleko (cca 30 krokov dopredu a 80 krokov vľavo i vpravo).

Ďalšou dôležitou vlastnosťou poľovného psa je kvalita nosa. Čuch sa posudzuje podľa vzdialenosti, na ktorú pes zvetrí zver. Táto vzdialenosť je však ovplyvnená poveternostnými podmienkami, najmä silou a nárazovosťou vetra, vlhkosťou vzduchu a pod., preto si toto posúdenie vyžaduje veľkú skúsenosť.

Typickou vlastnosťou stavača je vystavovanie zveri, spomínané vyššie. Na skúškach vlôh sa hodnotí, či pes nájdenú zver pevne vystaví. Nedostatkom je, keď pes zver naháňa alebo vyráža, to znamená, že príde k zveri príliš blízko a zver (bažant, jarabica) vzlietne. Kľud pred zverou sa na jarných skúškach neposudzuje až tak prísne ako na jesenných skúškach, keď však pes naháňa zajaca, či inú srstnatú zver, mal by sa vrátiť najneskôr v limite 10 minút.

Dôležité je aj správanie (kľud) po výstrele. Málo psov sa vrodene bojí výstrelu, často ide o strach získaný. Najčastejšou príčinou je vyľakanie mladého ale nezriedka i dospelého psa napr. pri silvestrovských oslavách. Strach, ktorý pes zažil, keď mu nečakane vo výbehu vybuchne delobuch, sa dá už len veľmi ťažko odstrániť výcvikom. Doporučujem preto všetkým majiteľom psov postarať sa o bezpečie svojich psov najmä počas silvestrovských osláv, nenechávať ich v tom čase samotných v koterci či na dvore.

I keď sa na jarných skúškach vlôh overujú najmä vrodené vlastnosti stavača, je vhodné psa na ne predsa len istým spôsobom pripraviť. Dôležité je najmä to, aby sa mladý pes dostal do poľa a získal skúsenosti s kontaktom so zverou a jej stopami a prebudil sa tak jeho záujem o hľadanie zveri. Vystavovanie sa nie vždy prejavuje už v útlom veku psa, mnohé vyžly v tomto smere dospievajú neskôr, vo veku cca 6 - 10 mesiacov, niekedy aj neskôr. Dôležitá je aj základná ovladateľnosť psa v poli, je preto potrebné psa naučiť reagovať na povely píšťalkou, ktoré pes počuje na väčšiu vzdialenosť ako náš hlas a nevyrušuje zver. Okrem toho sa vám tento výcvik osvedčí aj v „civilnom živote", predsa aj na prechádzkach je pohodlnejšie a civilizovanejšie psa na väčšiu vzdialenosť privolávať zapískaním, ako na neho z plného hrdla vykrikovať. Používajú sa najmä tri základné povely: ku mne ! (2 krátke hvizdy), down ! (1 dlhý hvizd) a zmena smeru (1 krátky hvizd, po ktorom nasleduje naznačenie želaného smeru rukou).

Privolanie je základným cvikom poslušnosti každého psa. Na povel ku mne ! má pes bez otáľania pribehnúť k vodičovi, tzv. predsadnúť, tzn. že si sadá pred vodiča otočený čelom k nemu. Takto aj neskôr pri aportovaní odovzdáva zver.

Po povele „down" musí pes okamžite zaľahnúť, a to aj keď je vzdialený od svojho pána. Tento povel (keď je zvládnutý) je jedným zo základných prostriedkov na ovládanie psa v poli, používa sa napr. pri zastavení psa pri neželanom prenasledovaní zvere ako aj pri upevňovaní vystavovania a kľudu pred zverou. A opäť sa zaň prihováram aj pre „nepoľovníkov"; tento povel pokladám v „civilnom živote" dokonca za dôležitejší ako privolanie a vášmu psovi môže neraz doslova zachrániť život. Príklad: prechádzate sa po poľnej či lesnej ceste, pes beží 10 - 20 metrov pred vami, keď sa zrazu zozadu prirúti motorka či auto. Ak by ste psa privolali, skočí rovno pod auto či motorku, zdaunovaním ho aj zdiaľky udržíte na jednom mieste. Povel sa mi osvedčuje aj na miestach s väčším pohybom cyklistov a bežcov, napríklad pri prechádzkach po hrádzach. I keď môj pes takýchto športovcov dokonale ignoruje, niektorí majú z voľne pobehujúcich psov strach. V snahe vyhýbať sa konfliktom medzi „psíčkarmi" a „antipsíčkarmi", ktoré v konečnom dôsledku vždy uškodia nám „psíčkarom", psa v blízkosti bežca či cyklistu zdaunujem, obzvlášť keď vidím, že sa po psovi nedôverčivo obzerá. Ležiaci pes pôsobí menej hrozivo ako bežiaci, navyše okamžitá reakcia psa na hvizd robí na ľudí dojem (zčasti oprávnený), že je pes cvičený a ovladateľný.

Dôležité upozornenie: trénovanie psa na poliach by malo prebiehať po dohode s miestnym poľovným združením, nakoľko väčšina polí u nás je súčasťou niektorého poľovného revíru, kde platia prísne pravidlá o pohybe psov. Je príliš neskoro stáť nad zastreleným psom a hádať sa, či strieľajúci poľovník bol v práve alebo nie, psa už to nijako nevzkriesi.

Výbornou príležitosťou na tréning sú spoločné klubové tréningy, organizované našim klubom. Doporučujem ich všetkým členom klubu, ktorí majú mladých psov, či už sú začínajúcimi amatérmi v poľovnej kynológii alebo ostrieľanými poľovníkmi. Bližšie informácie získate u výcvikára klubu.

Tak ste absolvovali so svojou vyžlou jarné skúšky, darilo sa vám a zaujalo vás oduševnenie psa, s ktorým v poli pracuje ? Zaujímalo by vás, čo sa od našich psov očakáva na jesenných skúškach stavačov, ktoré sú v našom klube podmienkou chovnosti ?

Úspešné zvládnutie jesenných skúšok stavačov (JSS) je už nielen testom vrodených vlastností psa, ale vyžaduje aj dôsledný a trpezlivý výcvik. Jednou z typických vlastností maďarského stavača, ktorá sa uvádza aj v štandarde plemena, je že je to „pes citlivý na hrubé zaobchádzanie". V praxi to znamená, že tvrdým až hrubým trestaním vyžlu nevycvičíte, ale pokazíte. Vyžla ma poddajnú povahu a doslova sa snaží svojmu pánovi vyhovieť, preto u nej takmer vždy dosiahnete viac pochvalou ako trestom.

Ako teda prebiehajú jesenné skúšky? Pozrime sa na jednotlivé disciplíny.

Ako prvá býva tzv. spoločná poľovačka. Vodiči sa rozostúpia na vzdialenosť cca 50 krokov od seba a postupujú poľom proti vetru. Za nimi postupujú rozhodcovia, ktorí samozrejme bedlivo sledujú prácu psov. Psi by mali prehľadávať úsek poľa pred svojimi vodičmi, pričom by nemali narušovať prácu susedných psov. Vodič môže viesť psa aj voľne pri nohe, alebo na remeni, hodnotenie psa za túto disciplínu sa ale v takom prípade znižuje. Ak sa pred vodičom zdvihne zver, vodič by mal po nej strieľať, bez ohľadu na to, či pes zver vystavil alebo nie. (Poznámka: Ak vodič psa nie je poľovníkom (strelcom) strelca mu zabezpečí poriadateľ skúšok.) Ak je zver zasiahnutá, vodič vyšle psa, aby zver priniesol. Aj v prípade, že sa nenatrafí na zver, prikáže rozhodca vodičovi, aby niekoľkokrát vystrelil, aby sa odskúšalo správanie sa psa po výstrele. Pes by mal ostať pokojný, nemal by sa báť ani bláznivo pobehovať. Po ukončení spoločnej poľovačky rozhodca pohodí čerstvo zastrelenú zver (bažanta aj zajaca) aj tým psom, ktorí nemali možnosť počas poľovačky priniesť strelenú zver, aby ukázali, či prinášajú teplú zver.

Ďalej nasleduje individálne hľadanie. Vodič so psom postupuje v poli proti vetru (korona rozhodcov postupuje za ním). Podobne ako pri skúškach vlôh sa hodnotí snaha psa aktívne prehľadávať pole pred vodičom, pričom zabieha cca 80 krokov vľavo aj vpravo.
Vystavovanie. Nájdenú zver má pes pevne vystaviť a vyčkať tak do príchodu vodiča. Podľa pokynu rozhodcu potom vodič buď zver vyrazí sám, alebo dá povel psovi.

Postupovanie. Ak pes vystaví zver vo väčšej vzdialenosti, môže spolu s vodičom za ňou pomaly postúpiť tak, aby ju nevyrazil. Ak zver uniká (čo, mimochodom, ako som mohla vidieť, najmä bažanty robia nenápadne ale s neuveriteľnou rýchlosťou; v priebehu chvíľky sú o 100m ďalej) mal by pes za ňou postupovať tak, aby bol s ňou v stálom kontakte.

Počas spoločnej poľovačky aj hľadania sa hodnotí pokojnosť pred pernatou a srstnatou zverou. Keď pred psom vyletí pernatá zver, mal by ostať pokojne stáť alebo si ľahnúť. Každý povel na zastavenie psa od naháňania zveri znižuje hodnotenie psa z tejto disciplíny. Podobne má pes ostať pokojný, ak vidí srstnatú zver. Povely na zastavenie psa pri prenasledovaní zveri znižujú jeho hodnotenie. Ak sa pes nevráti pri naháňaní zveri do 10 minút, hodnotí sa známkou 0.
Ďalšou disciplínou sú dohľadávky, čiže dohľadanie zastrelenej pohodenej pernatej a srstnatej zveri. Rozhodca hodí do porastu najskôr pernatú zver (bažanta), v ďalšej disciplíne srstnatú zver (zajaca). Vodič psa vyšle zo vzdialenosti cca 50 krokov od pohodenej zveri proti vetru. Pes musí zver nájsť a bez ďalšieho povelu ju uchopiť, priniesť a riadne odovzdať (sadnúť si pred vodiča a zver pustiť až na povel vodiča). Rozhodca pri tom posudzuje aj ako pes používa čuch. Ako dohľadanie sa hodnotí práca psa po nájdenie zveri; od nájdenia po odovzdanie zveri vodičovi sa hodnotí v disciplíne prinášanie.

Nasledujú vlečky, t.j. prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku v poli. Vlečkou sa rozumie umelá stopa, ktorá sa robí vlečením zastrelenej zveri po zemi v smere vetra, pri pernatej zveri (bažant) asi 150 krokov dlhá s jedným oblúkovitým lomom, pri srstnatej zveri (zajac) cca 300 krokov dlhá s dvoma oblúkovitými lomami. Rozhodca, ktorý stopu zakladá, nechá na jej konci vlečenú zver, sám poodíde v smere vetra ešte asi 50 krokov a tam sa skryje. Nie je dôležité, ako pes sleduje stopu, ale s akou ochotou zver nájde, uchopí a čo najrýchlejšie prinesie vodičovi.

Poslednou disciplínou je prinášanie kačice z hlbokej vody. Do vody hlbokej natoľko, aby pes bol nútený plávať, rozhodca hodí kačicu cca 10m od brehu. Na pokyn vodiča má pes ísť ochotne do vody, plávať ku kačici, uchopiť ju, priniesť na breh a riadne odovzdať vodičovi, pričom by sa nemal otriasť od vody skôr, ako kačicu odovzdá vodičovi.

Úspešným zložením jesenných skúšok sa pes klasifikuje ako poľovne upotrebiteľný pre prácu s malou zverou. Zákon o poľovníctve a s ním súvisiace predpisy totiž priamo ukladajú užívateľom poľovných revírov používať pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľných psov, pričom ich minimálny počet sa stanovuje podľa výmery poľovného revíru a druhu chovanej a lovenej zveri.
Okrem spomínaných skúšok vlôh a jesenných skúšok môžu stavače absolvovať ešte nasledovné druhy skúšok:

  • farbiarske skúšky stavačov (FSS) - (poľovná upotrebiteľnosť pre lov a dohľadávanie srnčej zveri)
  • lesné skúšky stavačov (LSS) - (poľovná upotrebiteľnosť pre dohľadávanie srnčej zveri)
  • všestranné skúšky stavačov (VSS) - (poľovná upotrebiteľnosť na dohľadávanie malej pernatej a srstnatej zveri, srnčej zveri a vodnej pernatej zveri)
  • špeciálne skúšky z vodnej práce (VP) - (poľovná upotrebiteľnosť na dohľadávanie vodnej pernatej zveri)
  • Field Trial (FT) - (nezískava sa poľovná upotrebiteľnosť)
  • skúška odvahy (SO) - (nezískava sa poľovná upotrebiteľnosť)


Použitá literatúra:
[1] Slovenský poľovnícky zväz: Kynologické predpisy SPZ a skúšobné poriadky pre skúšky psov poľovných plemien, Bratislava 1999.
 

Autorka textu: Ing. Lotta Blaškovičová

 

Informácie sú prevzaté zo stránky vizslaclubslovakia.host.sk so súhlasom ich zriaďovateľa.

Tento článok je určený predovšetkým záujemcom a novým majiteľom maďarského stavača. 

Vyžla sa začína v poslednej dobe častejšie uplatňovať aj ako pes spoločenský a mnohí jej majitelia majú o poľovnej kynológii iba nejasné predstavy. Bola som v podobnej situácii a keďže literatúry na túto tému je u nás stále veľký nedostatok, snažím sa v tomto článku objasniť, čo sa od vyžly očakáva ako od poľovného psa, ako som to videla za ten krátky čas niekoľkých rokov, čo sa maďarským stavačom venujem. Rada privítam spresnenie či opravu mojich poznatkov od skúsenejších „vyžliarov".

Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!
+/- Komentárov
Vyhľadávanie
Posledná úprava Streda, 09 September 2009 09:57
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Castelli Borgia z Vodného Mlyna
Castelli Borgia je naša druhá chovná suka po Borgii z Panských lesú.
Šteniatka
Ak máte záujem o šteniatko maďarskej vyžly, prídte sa nezáväzne pozrieť na naše chovné sučky a poradiť sa o vhodnosti tohto plemena pre Vás. Ak máte záujem o šteniatko z vrhu v roku 2008, môžme vás zapísať do poradovníka.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PrihlásenieFoto - Vyžla

1139069763_dscf4223

FOTOGALÉRIA

Ankety

Páči sa vám vyžla
 

Vy k článkom...

Fórum - Najnovšie príspevky